Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transformational Entrepreneurship

noun | [ trans·​for·​ma·​tion·​al ] [ ahn-truh-pruh-nur-ship ]

Transformational Entrepreneurship is the ability to create innovative solutions that enable change and maximize long-term economic and societal impact. It is about thinking beyond monetary goals, and the ability to take purposeful action towards creating systemic changes in the lives of individuals as well as organisations, leading to greater empowerment of people and society. It is the ability to approach problems systematically, address root causes, unlock human potential, enhance relationships and mutual learning.

Transformational Entrepreneurship is an important life skill for young people, to be drivers of humane, fair, inclusive and sustainable development.

Transformational Entrepreneurship In Action

The person will be able to:

 • Take the initiative to visualise beyond the immediate or obvious goals.
 • Proactively collaborate and nurture relationships and hold on to people
 • Take risks and work with new people and approaches.
 • Delay gratification and put others’ needs before their own
 • Overcome obstacles and stay aligned to their goals despite difficulties.
 • Seek a greater social purpose in their work.
 • Advocate for causes that might not be business-oriented but contribute towards societal change.
 • Solve complex social issues in fair, inclusive and sustainable ways.
 • Create and offer opportunities for fair and equitable growth.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tolerance of Ambiguity is the ability to perceive ambiguous situations as...

Learn more

Information Synthesis is the ability to gather, analyze and evaluate information...

Learn more

Perseverance is the ability to put in continued, thorough and diligent...

Learn more

Collaboration is the ability to work interdependently and cooperatively in teams....

Learn more

Risk Taking is the ability to accept a challenging task that...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transformational Entrepreneurship

noun | [ trans·​for·​ma·​tion·​al ] [ ahn-truh-pruh-nur-ship ]

Transformational Entrepreneurship is the ability to create innovative solutions that enable change and maximize long-term economic and societal impact. It is about thinking beyond monetary goals, and the ability to take purposeful action towards creating systemic changes in the lives of individuals as well as organisations, leading to greater empowerment of people and society. It is the ability to approach problems systematically, address root causes, unlock human potential, enhance relationships and mutual learning.

Transformational Entrepreneurship is an important life skill for young people, to be drivers of humane, fair, inclusive and sustainable development.

Transformational Entrepreneurship In Action

The person will be able to:

 • Take the initiative to visualise beyond the immediate or obvious goals.
 • Proactively collaborate and nurture relationships and hold on to people
 • Take risks and work with new people and approaches.
 • Delay gratification and put others’ needs before their own
 • Overcome obstacles and stay aligned to their goals despite difficulties.
 • Seek a greater social purpose in their work.
 • Advocate for causes that might not be business-oriented but contribute towards societal change.
 • Solve complex social issues in fair, inclusive and sustainable ways.
 • Create and offer opportunities for fair and equitable growth.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Problem Solving is the ability to seek, identify and define the...

Learn more

Resourcefulness is the ability to adapt to new or different situations,...

Learn more

Literacy is the ability to read and write, whereby we can...

Learn more

Self-Efficacy is the belief we have in our own capacity and...

Learn more

Metacognition is the ability to understand our own thinking, recognise what...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता

बदल घडवून आणणाऱ्या तसेच दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक परिणाम कमाल पातळीवर साधणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपाय योजनांची निर्मिती करण्याची क्षमता म्हणजे परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता होय. यामध्ये केवळ आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या पलीकडे जाऊन मानवी जीवनात तसेच संस्था पातळीवरील कार्यपद्धतीमध्ये बदल घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. अशा प्रयत्नातून व्यक्ती आणि समाज अधिक सक्षम होतात. या क्षमतेमध्ये समस्यांची पद्धतशीर हाताळणी करणे, समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन कारणे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे मानवी क्षमतांचा अवकाश मुक्त करणे आणि नातेसंबंधातील जवळीक वाढवून परस्परांकडून शिकण्याची वृत्ती वाढवणे अपेक्षित आहे.

तरुणांनी उद्याच्या मानवी चेहरा असणाऱ्या न्याय्य समावेशक वृत्तीचा आणि निरंतरपणे शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करू शकेल अशा समाज रथाचे सारथी व्हावे, हे स्वप्न साकार होण्यासाठी परिवर्तन अभिमुख उद्योजकता हे अत्यंत महत्त्वाचे जीवन कौशल्य आहे

परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता या कौशल्याची व्यवहारातील अभिव्यक्ती

हे कौशल्य आत्मसात केलेली व्यक्ती पुढील काही गोष्टी करण्यासाठी सक्षम झालेली दिसते.

 • जीध्येयेउघडकिंवानजीकच्याभविष्यातील आहेत, त्या पलीकडे विचार करून भविष्यातील चित्र उभे करण्यासाठी पुढाकार घेणे.
 • स्वतः पुढाकाराने सहयोग देणे, नातेसंबंध अधिक दृढ करणे आणि लोकांना धरून राहणे.
 • नवी माणसे नवनवे दृष्टिकोन आपलेसे करण्यासाठी जोखीम पत्करणे.
 • व्यक्तिगत यश/ समाधान मिळवण्यासाठी सबुरी राखून, प्रसंगी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून इतरांच्या गरजांना प्राधान्य देणे.
 • वाटेतील अडथळ्यांना न जुमानता स्वतःच्या ध्येय मार्गावर अविचल राहणे.
 • आपल्या कामातून एखादा मोठा सामाजिक हेतू साध्य व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.
 • व्यावसायिकदृष्टिकोनातूनकामातीलनफ्यातोट्याचेगणितबाजूलाठेवूनसामाजिकबदलासाठीहोणाऱ्याकामातयोगदानदेणेआणिवेळोवेळीत्याकामाचेसमर्थनकरणे.
 • गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या न्याय्य समावेशक रीतीने आणि केलेले बदल टिकाऊ राहतील अशा मार्गाने सोडवणे
 • न्याय आणि समताधारित विकासासाठी संधी निर्माण करणे आणि तशा त्या इतरांनाही देणे.

इतर भाषांतील समानार्थी शब्द

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Communication is the ability to express ourselves and respond to people,...

Learn more

Perspective Taking is the ability to imagine and understand a situation...

Learn more

ICT Literacy is the ability to use digital technology, communications tools...

Learn more

Self-Management is the ability to regulate our emotions, thoughts and behaviours...

Learn more

Information Synthesis is the ability to gather, analyze and evaluate information...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna (Transformational Entrepreneurship) chu danglamna thlen leh eibar zawnna leh indawr tawnna a chinfel dan thar hman thiam a ni a. Sum leh pai a tum leh bituk piah lam ngaihtuah leh mimal nun ah leh Pawl ang pawha awmze nei tak a thlakthlengna nei thei tur a hmalakna tha tak siamtheihna te a ni. Buaina awmze nei tak a hmachhawn te , a chhan bul pui chinfel, mihring theihna haichhuah leh inkungkaihna tha leh inrem tak a inzir tlan te a a keng tel bawk.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna (Transformational Entrepreneurship) hi thalai te tan hringnun khalh kaltu, dikna leh hmaih nei lo a hmasawnna a kaltluan theih nan a puitu tangkai tak a ni.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna hman chhuah dan

Miin heng te hi a lanchhuah tir thei tur a ni:

 • Tum neih sa leh hriatchawp thulhah pawh a piah lam thil hmu thiam chung a hmalak
 • Thawhhona tha nei tura thahnem ngaih leh inkungkaihna dim dawih taka vawn leh midangte chelh that
 • Thil thar hmachhawn ngam a mithar leh chin dan thar thawh pui thiam
 • Mahni nawmna dahtha a midang mamawhna dah pawimawh hmasak
 • Buaina hneh a , harsatna tawh chang pawh a tum ram lam thlir tlat
 • A huho a hlawk tlanna tur thil lian zawk ngaihtuah chhuah
 • Sumdawnna lam hawi ni kher lo vantlang tan a tha thlenna tur kawng a palai hnathawh
 • Buaina chi hrang hrang diktak leh hleih bik nei lo a tluang tlam tak a chinfel
 • Dik tak leh intluktlang a hmasawnna awm thei hamthatna chhawpchhuah

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mawhphurhna (Responsibility) chuan kan tihtur leh pawimawhna hriatna te, mimal leh midangte nena nunho naah keimahni a a tha ber lanchhuahtir a kawk. Mawhphurhna kan tih hian mamawhna mil

Learn more

Lainatna (Compassion) kan tih chu midang te tawrhna kan hriatthiampui a, kan tawrhpuina leh chhawk tura an tan a kan tih theih ang te kan tih sak duh

Learn more

Thiam tura inzir (Learning to Learn) chu kan thiamna chher zelna atan hun leh tul pawimawh a thlen thulh a in siam rem a zir chhun zawm zelna hi a ni a. Kan zirna

Learn more

Ngaihtuahna fing (Logical Thinking) chu kan thil tawn ngai loh leh hmachhawn ngai loh kan tawn pawh a hriatthiam theihna hi a ni. Logic kan tih hi thil a lan dan piah

Learn more

Thil tihchhin ngamna (Risk Taking) chu tih tur hlen nan emaw mimal hlawkna hmuh nan a chona sang tak tak keng tel leh hlawhchham theihna remchang awm te tawng

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता एक ऐसी योग्यता है जो नवाचारी समाधान करती है । यह दीर्घकालिक आर्थिक – सामाजिक सुधार के लिए परिवर्तन को सम्भव बनाती है । यह व्यक्ति और समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। व्यक्तियों के जीवन और संगठनों में परिवर्तन की क्षमता बढ़ाती है ।

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता युवा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल है । यह उनको मानवीय व निष्पक्ष होना सिखाती है तथा उनका समावेशी व सतत विकास करती है ।

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता इस कौशल के व्यवहार में

व्यक्ति यह करने में सक्षम हो सकेगा :
• तात्कालिक /स्पष्ट लक्ष्य के परे जाकर कल्पना करने की पहल करना ।
• सक्रिय सहयोग एवं संबन्धो की देखभाल ।
• नये लोग तथा दृष्टिकोण के साथ काम करने का जोखिम उठाना ।
• अपनी संतुष्टि / जरूरतों की अपेक्षा और दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना ।
• कठिनाई के बावजूद अपने लक्षयों से जुड़े रहना एवं बाधाओं पर काबू पाना ।
• अपने कार्य में बड़े सामाजिक लक्षय तलाश करना ।
• ऐसे कारणों की हिमायत करना (महत्तव देना) जो कि व्यवसाय से संबंधित न होकर सामाजिक बदलाव के लिए योगदान देते है
• जटिल समस्याओं को निष्पक्ष समावेशी एवं सतत तरीकों से सुलझाना ।
• निष्पक्ष एवं समान विकास के अवसर सृजित करना ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

यह एक ऐसा कौशल है जिसमे व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकारता है जिसमें असफलता या व्यक्तिगत लाभ की सम्भावना ज्यादा होती है । यह कौशल एक ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी कार्य का नतीजा,

Learn more

अपरिचित स्थितियों तथा समस्या परिदृश्यों को अच्छी तरह से समझने के लिए तर्क का सही प्रयोग करना ही तर्कसंगत सोच कौशल है । तर्क एक ऐसी पद्धति है, जो कारण आधारिक, संरचनात्मक और क्रमिक है

Learn more

इसमें भविष्य में मिलने वाले लाभ की आशा में तत्काल लाभ को स्थगित करने की क्षमता है। यह क्षमता भावनात्मक पहलू की अपेक्षा बौद्धिक पहलू से ज्यादा सम्बंधित है। बाद में मिलने वाले लाभ की आशा में

Learn more

साक्षरता उस स्तर पर पढ़ने और लिखने की योग्यता है जिससे हम सभी मीडिया ( प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ) में सम्प्रेषण को प्रभावी तरीके से समझ और लिख सकते हैं। यह विभिन्न मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति

Learn more

यह एक ऐसी योग्यता है जो डिजिटल, तकनीक, संचार के साधन व माध्यम और नेटवर्क का प्रयोग करके प्रबंधन, मूल्यांकन, निर्णय और जानकारी को संप्रेषित करती है, जिसके कारण ज्ञान समाज में उत्पादक

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતાનો અર્થ નવીન ઉકેલો બનાવવાની ક્ષમતા છે જે પરિવર્તનને સક્ષમ કરે છે અને લાંબા ગાળાની આર્થિક અને સામાજિક અસરમાં વધારો કરે છે. તે નાણાકીય ધ્યેયોથી આગળ વિચારવાનું છે, અને વ્યક્તિઓ તેમજ સંસ્થાઓના પ્રણાલીગત જીવનમાં ફેરફારો કરવા માટે હેતુપૂર્ણ પગલાં લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે લોકો અને સમાજને વધુ સશક્તિકરણ તરફ દોરી જાય છે. તે સમસ્યાઓનો વ્યવસ્થિત રીતે સંપર્ક કરવાની, મૂળ કારણોને સંબોધિત કરવાની, માનવ સંભવિતતાને છુટી કરવાની, સંબંધોને વધારવાની અને પરસ્પર શીખવાની ક્ષમતા છે.
પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા એ યુવાન લોકો માટે માનવીય, ન્યાયી, સમાવિષ્ટ અને લાંબા સમય સુધી જાળવી વિકાસના નેતા બનવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જીવન કૌશલ્ય છે.

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

વ્યક્તિ નીચેની બાબતો કરી શકશે:
● તાત્કાલિક અથવા સ્પષ્ટ લક્ષ્યોથી આગળ વધારવા કલ્પના કરવા માટે પહેલ કરી શકશે.
● સક્રિયપણે સહયોગ કરી શકશે અને સંબંધોનું જતન કરી શકશે અને લોકોને સાથે શકશે.
● જોખમ લો અને નવા લોકો અને અજાણ્યા અભિગમો સાથે કામ કરો
● આનંદ વ્યક્ત કરવામાં ધીરજ રાખી શકશે અને અન્યની જરૂરિયાતોને પોતાની જરૂરિયાતો પહેલાં
મૂકી શકશે
● અવરોધોને દૂર કરવામાં અને મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં તેમના લક્ષ્યો સાથે અનુરૂપ રહેવા
માટે સક્ષમ હશે.
● તેમના કાર્યમાં એક મોટો સામાજિક હેતુ શોધી શકશે.
● એવા કારણોની હિમાયત કરી શકશે જે કદાચ વ્યવસાયલક્ષી ન હોય પરંતુ સામાજિક અથવા
પર્યાવરણીય પરિવર્તનમાં યોગદાન આપે.
● જટિલ સામાજિક મુદ્દાઓને ન્યાયી, સમાવિષ્ટ અને ટકાઉ રીતે ઉકેલવામાં સક્ષમ હશે.
● વાજબી અને સમાન વૃદ્ધિની તકો ઊભી કરી શકશે અને અર્પણ કરી શકશે.

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

સહયોગ એ ટીમોમાં પરસ્પર નિર્ભર અને સહકારી રીતે કામ કરવાની ક્ષમતા છે. તે વહેંચાયેલ લક્ષ્યો અને પરિણામોને સાકાર કરવા માટે બે કે તેથી વધુ લોકો વચ્ચે સંગઠિત અને સંકલિત પ્રવૃત્તિ છે.

Learn more

કોઠાસૂઝ એ સર્જનાત્મક રીતે વિચારવાની, ઉકેલો શોધવાની અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવાની, સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને લક્ષ્યો હાંસલ કરવાની ક્ષમતા છે.

Learn more

વિલંબિત પ્રસન્નતા એ લાંબા ગાળા માટે મૂલ્યવાન અથવા વ્યક્તિગત રીતે સંતોષકારક પુરસ્કાર મેળવવાની આશામાં તાત્કાલિક સંતોષ માટે લાલચનો પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા છે. આ માટે ભાવિ પુરસ્કારની અપેક્ષામાં તાત્કાલિક આનંદને આગળ કરીને ભાવનાત્મક પાસાઓને બદલે પુરસ્કારના બૌદ્ધિક પાસાઓ પર હાજરી આપવાની ક્ષમતાની જરૂર છે.

Learn more

આયોજન એ આગળ વિચારવાની ક્ષમતા છે અને કોઈ કાર્ય હાથ ધરવા અથવા ચોક્કસ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાની શ્રેષ્ઠ રીતની માનસિક રીતે અપેક્ષા રાખવી. તે ચોક્કસ, પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા ધ્યેયને ઓળખવાની, વ્યૂહરચના ઘડવાની, તેને ફોકસ સાથે અમલમાં મૂકવાની અને ધ્યેય તરફની આપણી પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરવાની ક્ષમતા છે.

Learn more

સ્વ-કરુણા એ પોતાના પ્રત્યે દયા અને સ્વીકૃતિનો અભ્યાસ કરવાની ક્ષમતા છે, ખાસ કરીને જ્યારે આપણે નિષ્ફળ જઈએ અથવા અપૂરતું અનુભવીએ. તેમાં આપણી સામાન્ય માનવતાની ઓળખ અને સ્વીકારવું કે આપણે બીજા બધાની જેમ, ખામીયુક્ત અને અપૂર્ણ વ્યક્તિઓ છીએ તે શામેલ છે.

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ಪರಿರ್ವತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕೌಶಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ, ಮತ್ತು ಜನರ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪರಿಹರಿಸುವ, ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುವ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿವರ್ತನನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ  ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

ಪರಿರ್ವತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ
(ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು)

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು:

 • ತಕ್ಷಣದ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
 • ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಹೊಸ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು. 
 • ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇತರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು.
 • ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದುವುದು
 • ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
 • ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ, ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು .
 • ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದು.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ಪರಿಸರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡದೇ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕೌಶಲವು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಕೌಶಲವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ

Learn more

ಉಪಕ್ರಮ ಕೌಶಲವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಯುತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದಾಗ ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more
Home
Events
Contact
Media