Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Decision Making

noun | [ dih-sizh-uhn ] [mey-king ]

Decision Making is the ability to choose between two or more courses of action. It is the ability to identify and analyze the implications and consequences of our decisions. It is a process of making thoughtful, constructive and responsible choices about personal behaviour related to health, relationships, career and lifestyle, considering existing social, ethical and safety norms, in varied conditions.. It includes being able to make decisions independently and taking responsibility for our actions.

This key skill when imbibed at a young age contributes to a feeling of autonomy and also a sense of fulfilment. Decision Making is also proven to positively impact the attitude and effort we put into any task.

Decision Making In Action

The person will be able to :

 • Make informed decisions based on their own experience and learning.
 • Understand and evaluate the consequences of their decisions.
 • Take personal responsibility for the consequences of their decisions.
 • Consider others’ needs while making decisions.
 • Evaluate the influence of social norms and authority on personal decision making.
 • Apply ethical reasoning while making decisions.
 • Make responsible decisions with respect to interpersonal and group relationships.
 • Analyse how present decision making affects college and career choices.
 • Evaluate the influence of personal biases and discrimination on personal decision making.
 • Identify and evaluate strategies to resist pressure to engage in unsafe or unethical activities.
 • Improve study habits and academic performance through responsible decision making skills.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Agency is the ability to make intentional and informed decisions about...

Learn more

Respecting Diversity is the ability to recognise, understand, accept and demonstrate...

Learn more

Risk Taking is the ability to accept a challenging task that...

Learn more

Self-Management is the ability to regulate our emotions, thoughts and behaviours...

Learn more

Literacy is the ability to read and write, whereby we can...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Decision Making

noun | [ dih-sizh-uhn ] [mey-king ]

Decision Making is the ability to choose between two or more courses of action. It is the ability to identify and analyze the implications and consequences of our decisions. It is a process of making thoughtful, constructive and responsible choices about personal behaviour related to health, relationships, career and lifestyle, considering existing social, ethical and safety norms, in varied conditions.. It includes being able to make decisions independently and taking responsibility for our actions.

This key skill when imbibed at a young age contributes to a feeling of autonomy and also a sense of fulfilment. Decision Making is also proven to positively impact the attitude and effort we put into any task.

Decision Making In Action

The person will be able to :

 • Make informed decisions based on their own experience and learning.
 • Understand and evaluate the consequences of their decisions.
 • Take personal responsibility for the consequences of their decisions.
 • Consider others’ needs while making decisions.
 • Evaluate the influence of social norms and authority on personal decision making.
 • Apply ethical reasoning while making decisions.
 • Make responsible decisions with respect to interpersonal and group relationships.
 • Analyse how present decision making affects college and career choices.
 • Evaluate the influence of personal biases and discrimination on personal decision making.
 • Identify and evaluate strategies to resist pressure to engage in unsafe or unethical activities.
 • Improve study habits and academic performance through responsible decision making skills.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Delayed Gratification is the ability to resist the temptation for an...

Learn more

Critical Thinking is the ability to question, interpret, analyse, evaluate, infer...

Learn more

Agency is the ability to make intentional and informed decisions about...

Learn more

Empathy is the ability to emotionally understand what other people feel,...

Learn more

Analytical Thinking is the ability to examine information or a situation...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

निर्णय क्षमता

दोन किंवा त्याहून अधिक कृतीतून निवड करण्याची क्षमता म्हणजेच निर्णय घेणे होय. आपल्या निर्णयांचे परीणाम आणि त्यातून ध्वनीत होणारे अर्थ ओळखण्याची आणि त्याचे विश्लेषण करण्याची क्षमता म्हणजे निर्णय घेणे असते. विविध परिस्थितीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक, नैतिक आणि सुरक्षा यांच्या नियमाच्या चौकटी लक्षात घेऊन आरोग्य, नातेसंबंध, करिअर (व्यावसायिक आयुष्य) आणि जीवनशैली संबंधित वैयक्तिक वर्तणूकीविषयी विचारपूर्वक रचनात्मक आणि जबाबदारीने निवड करण्याची ही एक प्रक्रिया आहे. आपल्या कृतींची जबाबदारी घ्यायला आणि स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला सक्षम होण्याचा यात समावेश असतो.

अगदी लहान वयात हे मुख्य कौशल्य आत्मसात केल्याने ते कौशल्य स्वायत्ततेची भावना बळकट करण्यात आणि परिपूर्णतेची जाणीव होण्यात भर टाकते. कोणत्याही नेमून दिलेल्या कार्यात आपण जी मेहनत घेतो आणि आपला जो दृष्टिकोन असतो त्यांना सकारात्मकरित्या प्रभावित करण्याचीसुद्धा क्षमता निर्णय घेण्याच्या कौशल्यात असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

निर्णय क्षमता या कौशल्याची व्यवहारातील अभिव्यक्ती

हे कौशल्य आत्मसात केलेली व्यक्ती पुढील गोष्टी करण्यासाठी सक्षम झालेली दिसते.

 • आपल्या स्वतःचा अनुभव आणि शिक्षण यावर आधारलेले माहितीपूर्ण निर्णय घेणे.
 • आपल्या निर्णयांच्या परीणामांचे आकलन करणे आणि त्याचे मूल्यमापन करणे.
 • आपल्या निर्णयांच्या परीणामांची वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारणे.
 • निर्णय घेताना इतरांच्या गरजा लक्षात घेणे.
 • वैयक्तिक निर्णयांवरील सामाजिक बंधने आणि अधिकार यांच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणे.
 • निर्णय घेताना नैतिक कारणमीमांसेचा उपयोग करणे .
 • आंतरवैयक्तिक आणि गटातील नातेसंबंध यासंदर्भातील निर्णय जबाबदारीने घेणे.
 • सद्यस्थितीतील निर्णय घेणे कॉलेज आणि करिअरच्या निवडी यावर कशाप्रकारे परीणाम करते, याचे विश्लेषण करणे.
 • वैयक्तिक निर्णयांवर वैयक्तिक पूर्वग्रह आणि भेदभाव यांच्या असणाऱ्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणे.
 • असुरक्षित किंवा अनैतिक उपक्रमांमधील सहभागी होण्याच्या दबावाला विरोध करू शकणारी धोरणे ओळखणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे.
 • जबाबदारपूर्ण निर्णय घेण्याच्या कौशल्यांमधून अभ्यासाच्या सवयी आणि शैक्षणिक कामगिरी यात सुधारणा करणे.

इतर भाषांतील समानार्थी शब्द

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Coping with Stress is the ability to acknowledge and accept the...

Learn more

ICT Literacy is the ability to use digital technology, communications tools...

Learn more

Self-Compassion is the ability to practise kindness and acceptance towards ourselves,...

Learn more

Initiative is the ability that motivates us to independently engage with ideas, people, and experiences with enthusiasm

Learn more

Logical Thinking is the ability to apply logic to better understand...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Thutlukna siamthiam

Thutlukna siamthiam (Decision Making) chu duhthlan tur kawng hnih emaw a aia tam inkar a duh thlan thiamna hi a ni a. Kan duhthlanna in a nghawng tha leh tha lo te min hriat fiah tir tu leh min thlir let tirtu tangkai tak a ni a. Mimal nun ah emaw, hriselna chungchangah , in kungkaihna , ei bar zawnna kawngah leh nunphungah te khawtlangin chin phung a neih sa, awm leh mawi leh inkaihhruai dan phung danglam tak takah te  duhthlanna felfai leh thutlukna fing tak, manhla tak leh puitling tak kan siam dan kawng hi a kawk ber bawk.

He skill pawimawh tak hi naupan lai atanga rilru a tuh anih chuan mi rintlakah min chhuahin,  hmabak hlen ngamna min pe a. Thutlukna siam thiam hian kan hnathawh reng rengah thawhrimna pe turin kan nun ah nghawng tha tak a nei thin.

Thutlukna siamthiam hman chhuah dan

Miin heng te hi lan chhuah tir thei tur a ni :

 • Mahni tawn hriat leh zir thiam tawh atang a thutlukna tha tak siam
 • Thutlukna siam tawhin a nghawng te hrethiam a, a aia tha a phuahkhawm thiam
 • Thutlukna siam tawh te mahni mawhphurhna a lak tlang ngam
 • Midangte mamawhna zawn ang zel a hriatthiamna nen a thutlukna siam thiam
 • Khawtlang inrelbawlna mil leh hruaitu te hmalakna nen a in mil a thutlukna siam thiam
 • A huho leh midangte ngaihdan rawn chung a thutlukna siam thiam
 • Tun a kan thutlukna siam in zirna sang zawk kan dai hun leh hna zawnna thleng a nghawng theih dan tur ngun tak a ngaihtuah thiam
 • In enhranna leh inthliarhranna in mimal thutlukna siam a tha lo zawnga a nghawng theih dan te thlir thiam.
 • Thutlukna dik lo min siam tir thei thil tha lo leh him lo hrang hrang lak a himna tur ruahmanna tha tak neih
 • Thutlukna siam thiam kawng a min pui thei tur hmang chang ngai pawimawh a zirna leh school a tehna hrang hrang a hmasawn.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Mawhphurhna (Responsibility) chuan kan tihtur leh pawimawhna hriatna te, mimal leh midangte nena nunho naah keimahni a a tha ber lanchhuahtir a kawk. Mawhphurhna kan tih hian mamawhna mil

Learn more

Rilru siamrem thiamna (Psychological flexibility) chu ka hun tawn inthlau tak tak leh in thlak thut thut, thlir dan danglam leh chezia danglam tak tak te kan hmachhawn pawh

Learn more

Sum leh pai hriatthiamna (Financial Literacy) chu mimalah leh chhungkuaa sum leh pai enkawl tura thiamna ngai te, hmangchang leh dan tangkai te, chin dan phung tha

Learn more

ICT hman thiamna (ICT Literacy) chu tunlai khawvel mil zela chhawrtlak ni tura digital khawl thil, inbiakpawhna hmanrua leh inthlunzawmna hman tangkai thiamna

Learn more

Hriatthiamna ngah (Tolerance of Ambiguity) kan tih chu thil chiang lo leh fello deuh te pawh pawm tlaka ngaih theih te, thutlukna siam tawh ah thil mumal lo deuh a thlen

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

निर्णय क्षमता

निर्णय क्षमता एक ऐसी योग्यता है जो दो या उससे अधिक कार्यो के बीच चुनाव करने में मदद करती है। यह हमारे निर्णयों के परिणामों या नतीजों को पहचानने में और विश्लेषण करने में मदद करती है। यह कौशल सामाजिक नैतिक सुरक्षा मानकों को मद्देनजर रखते हुए हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, संबंध ,आजीविका ,जीवनशैली में रचनात्मकता के लिए वैचारिक जिम्मेदारी पूर्ण विकल्प लेने में सहायता करने वाली प्रक्रिया है। यह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में तथा अपने कार्यो की जिम्मेदारी उठाने में कारगर है।

यह कौशल युवा अवस्था में ही आत्मसात किया जाये तो स्वायत्तता की भावना और समाधान निर्माण करने में अपना योगदान देता है। निर्णय क्षमता काम के प्रति हमारे प्रयत्न को सकारात्मक दृष्टि से साबित करती है।

निर्णय क्षमता इस कौशल के व्यवहार में

व्यक्ति यह करने में सक्षम हो सकेगा :
• अपने अनुभव और सीख के आधार पर व्यक्ति निर्णय ले पाएगा।
• अपने निर्णयों के परिणामों को समझते हुए मूल्यांकन कर पायेगा ।
• अपने निर्णयों के परिणामों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेगा।
• निर्णय लेते समय दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।
• सामाजिक मानकों तथा प्राधिकार का व्यक्तिगत निर्णय पर प्रभाव का मूल्यांकन करना ।।
• निर्णय लेते समय नैतिक तर्को का इस्तेमाल करेगा।
• पारस्परिक तथा समूह के संबंध में जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय लेगा।
• आजीविका या महाविद्यालय चुनते समय मौजूदा निर्णय किस तरह उन्हें प्रभावित करेंगे – इसका विश्लेषण कर सकेंगे ।
• व्यक्तिगत पूर्वाग्रह व भेदभाव का वैयक्तिक निर्णय पर प्रभावों का मूल्यांकन करना ।
• अनैतिक और असुरक्षित गतिविधियों के विरोध में इस्तेमाल की जाने वाली नीतियों को पहचानकर उसका मूल्यांकन करेगा।
• अपनी निर्णय कौशल के द्वारा व्यक्ति अपने अध्यापन आदतों को सुधारेगा तथा शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार कर पाएगा ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

सहयोगात्मकता, समूह को आपसी मेलजोल से काम करना सिखाती है। यह एक या एक से अधिक लोगों को जोड़ कर सामूहिक लक्ष्य या उद्देश्य पूर्ति के लिए तैयार करती है। इसमें समूह - सक्रियता तथा

Learn more

यह एक ऐसी योग्यता है, जो भविष्य के बारे में सोचती है, किसी कार्य को करने के लिए या लक्ष्य  पूर्ति के लिए मानसिक रूप से उसके बारे  में पहले से सोच - विचार करती है । यह योग्यता किसी विशिष्ट /

Learn more

यह स्थिति को समझने और उसके बारे में कल्पना करने की क्षमता है जो इस पर आधारित है कि यह दूसरो को कैसा दिखता है और इसके प्रति उनकी संज्ञानात्मक व भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या है। यह क्षमता

Learn more

संख्यात्मक काम पर और सामान्य रूप से समाज में कार्य करने के लिए आवश्यक स्तर पर गणित का उपयोग करने, गणितीय जानकारी को समझने और उपयोग करने, गणितीय जानकारी की गणना तथा जोड़-

Learn more

उपाय कुशलता नयी और अलग परिस्थितियों में स्वयं समायोजित करने, रचनात्मक सोचने, हल/ समाधान खोजना और उपलब्ध संसाधनों  का उचित उपयोग करना का कौशल है। यह क्षमता हमें हमारे लक्ष्यों

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

નિર્ણય લેવો

નિર્ણય લેવો એ ક્રિયાના બે અથવા બેથી વધુ અભ્યાસક્રમો વચ્ચે પસંદગી કરવાની ક્ષમતા છે. તે વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં હાલના સામાજિક, નૈતિક અને સલામતી ધોરણોને ધ્યાનમાં લઈને સ્વાસ્થ્ય, સંબંધો, કારકિર્દી અને જીવનશૈલી સંબંધિત વ્યક્તિગત વર્તન વિશે વિચારશીલ, રચનાત્મક પસંદગી કરવાની પ્રક્રિયા છે. તે આપણા નિર્ણયોની અસરો અને પરિણામોને ઓળખવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા છે. તેમાં સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણયો અને આપણી ક્રિયાઓની જવાબદારી લેવાનો સમાવેશ થાય છે.

આ મહત્વપૂર્ણ કૌશલ્ય જ્યારે નાની ઉંમરે આત્મસાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે સ્વતંત્રતાની લાગણી અને પરિપૂર્ણતાની ભાવનામાં ફાળો આપે છે. નિર્ણય લેવો એ પણ સાબિત થાય છે કે આપણે કોઈપણ કાર્યમાં જે વલણ અને પ્રયત્નો કરીએ છીએ તેની હકારાત્મક અસર કરે છે.

નિર્ણય લેવો ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

વ્યક્તિ નીચેની બાબતો કરી શકશે:
● પોતાના અનુભવ અને શિક્ષણના આધારે માહિતગાર નિર્ણયો લઈ શકશે.
● તેના નિર્ણયોના પરિણામોને સમજવા અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં સક્ષમ બની શકશે.
● નિર્ણય લેતી વખતે અન્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઈ શકશે.
● તેમના નિર્ણયોના પરિણામો માટે વ્યક્તિગત જવાબદારી લેવા સક્ષમ બની શકશે.
● વ્યક્તિગત નિર્ણય લેવા પર સામાજિક ધોરણો અને સત્તાના પ્રભાવનું મૂલ્યાંકન કરી શકશે.
● નિર્ણય લેવા પર તર્ક અને લાગણીની અસરને ચકાસી શકશે.
● નિર્ણય લેતી વખતે નૈતિક તર્ક લાગુ કરી શકશે.
● આંતરવ્યક્તિત્વ અને જૂથ સંબંધોના સંદર્ભમાં જવાબદાર નિર્ણયો લેવામાં સક્ષમ બની શકશે.
● વ્યક્તિગત નિર્ણય લેવા પર વ્યક્તિગત પક્ષપાત અને ભેદભાવના પ્રભાવનું મૂલ્યાંકન કરી શકશે.
● અસુરક્ષિત અથવા અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવાના દબાણનો પ્રતિકાર કરવા માટેની વ્યૂહરચનાઓને ઓળખવામાં અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં સક્ષમ બની શકશે.

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

સ્વ-અસરકારકતા એ એવી માન્યતા છે જે આપણી પોતાની ક્ષમતા અને ક્ષમતાઓમાં આપણી સામેના પડકારોને પહોંચી વળવા અને કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે છે. તે આપણી પોતાની પ્રેરણા, વર્તન અને સામાજિક વાતાવરણ પર નિયંત્રણ રાખવાની આપણી ક્ષમતામાં વિશ્વાસ દર્શાવે છે.

Learn more

સ્વ-જાગૃતિ એ અને આત્મનિરીક્ષણ દ્વારા પોતાને સ્પષ્ટ અને હેતુ જોવાની ક્ષમતા છે. તેમાં આપણી જાતની ઓળખ, આપણા સંદર્ભ, આપણા વ્યક્તિગત ગુણો, આપણી શક્તિઓ અને નબળાઈઓ, આપણા આકાંક્ષાઓ અને માન્યતાઓ, પસંદ અને નાપસંદ, સપના અને આકાંક્ષાઓ, આપણી આકાંક્ષાઓ, ક્ષમતાઓ અને મૂલ્યો વચ્ચેના વિરોધાભાસનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Learn more

માહિતીનું સંશ્લેષણ એ વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી એકત્ર કરવાની, વિશ્લેષણ કરો અને સચોટ જોડાણો કરવાની ક્ષમતા છે.

Learn more

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતાનો અર્થ નવીન ઉકેલો બનાવવાની ક્ષમતા છે જે પરિવર્તનને સક્ષમ કરે છે અને લાંબા ગાળાની આર્થિક અને સામાજિક અસરમાં વધારો કરે છે.

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆ

ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆ ಕೌಶಲವು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುವ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಭಾವ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಿಯಿಸುವಿಕೆ ಕೌಶಲವು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ
(ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು)

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು:

 • ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯೋಜಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 
 • ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವುದು 
 • ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇತರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು 
 • ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವುದು 
 • ನಿರ್ಣಿಯಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು 
 • ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೈತಿಕ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು 
 • ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ  ಪಕ್ಷಪಾತಗಳು ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವುದು 
 • ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವುದು

ಹೀಗೆಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಕೌಶಲವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ

Learn more

ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಮಾನಸಿಕ ನಮ್ಯತೆ ಕೌಶಲವು ಏರಿಳಿತದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ, ಮತ್ತು ಆಸೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಅದರಿಂದ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more
Home
Events
Contact
Media