Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Logical Thinking

noun | [ loj-i-kuhl ] [ thing-king ]

Logical Thinking is the ability to apply logic to better understand unknown situations or problem scenarios. Logic is the application of a method which is reason based, structured and sequenced, to break down a piece of information into smaller units and develop an objective understanding of the same. Logical Thinking includes our ability to use numbers effectively, produce scientific solutions to problems, identify differences, classify, generalise, hypothesize and assimilate information. Logical Thinking is seen as the key to complex problem solving.

Logical Thinking skills are necessary to overcome obstacles of daily life. It prompts us to think critically and creatively when facing a problem. Logical Thinking is also seen as a primary factor that affects students’ self-sufficiency and their accomplishment in science.

Logical Thinking In Action

The person will be able to:

 • Identify, describe and explain specific problems or issues.
 • Draw evidence and reason in arguments.
 • Formulate an argument.
 • Effectively separate subject matter into its component parts.
 • Identify interrelationships among different aspects of a situation / a piece of information.
 • Recognize and describe the contributions of each fact to the whole picture.
 • Identify and summarize all assumptions in an argument.
 • Assess the quality and reliability of the source of evidence.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Creative Thinking is the ability to engage in the generation, evaluation...

Learn more

Risk Taking is the ability to accept a challenging task that...

Learn more

Perspective Taking is the ability to imagine and understand a situation...

Learn more

Psychological Flexibility is the ability to recognize and adapt to fluctuating...

Learn more

Delayed Gratification is the ability to resist the temptation for an...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Logical Thinking

noun | [ loj-i-kuhl ] [ thing-king ]

Logical Thinking is the ability to apply logic to better understand unknown situations or problem scenarios. Logic is the application of a method which is reason based, structured and sequenced, to break down a piece of information into smaller units and develop an objective understanding of the same. Logical Thinking includes our ability to use numbers effectively, produce scientific solutions to problems, identify differences, classify, generalise, hypothesize and assimilate information. Logical Thinking is seen as the key to complex problem solving.

Logical Thinking skills are necessary to overcome obstacles of daily life. It prompts us to think critically and creatively when facing a problem. Logical Thinking is also seen as a primary factor that affects students’ self-sufficiency and their accomplishment in science.

Logical Thinking In Action

The person will be able to:

 • Identify, describe and explain specific problems or issues.
 • Draw evidence and reason in arguments.
 • Formulate an argument.
 • Effectively separate subject matter into its component parts.
 • Identify interrelationships among different aspects of a situation / a piece of information.
 • Recognize and describe the contributions of each fact to the whole picture.
 • Identify and summarize all assumptions in an argument.
 • Assess the quality and reliability of the source of evidence.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Problem Solving is the ability to seek, identify and define the...

Learn more

Self-Esteem is our sense of our own value or worth, or...

Learn more

Delayed Gratification is the ability to resist the temptation for an...

Learn more

Analytical Thinking is the ability to examine information or a situation...

Learn more

Conflict Resolution is the ability to resolve a dispute or a...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

तार्किक विचार

अपरिचित परिस्थिती किंवा समस्याग्रस्त परिस्थिती यांचे चांगल्या  रीतीने आकलन करण्यासाठी तर्काचा वापर करण्याची क्षमता म्हणजे तार्किक विचार होय. तर्क ही कारणमीमांसेवर आधारीत, रचनात्मक आणि क्रमबद्ध उपाययोजनेची एक पद्धती आहे. यात एका माहितीच्या भागाचे सूक्ष्म घटकांमध्ये विभाजन करून त्याचे आकलन करण्याचे उद्दिष्ट असते. तार्किक विचार यात अंकांचा प्रभावीपणे वापर करण्याच्या, समस्येवर शास्त्रशुद्ध उपाययोजनेची निर्मिती करण्याच्या, भिन्नता ओळखण्याच्या, वर्गीकरणाच्या, सामान्यीकरण करण्याच्या , गृहीतके मांडण्याच्या आणि माहितीचे एकत्रिकरण करण्याच्या क्षमतांचा समावेश असतो. तार्किक क्षमता ही जटील समस्या सोडविण्याची गुरुकिल्ली आहे.

तार्किक विचार कौशल्य दैनंदिन आयुष्यातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी गरजेचे आहे. आपण जेव्हा एखाद्या समस्येला तोंड देत असतो तेव्हा तार्किक आणि सृजनात्मक पद्धतीने विचार करायला हे कौशल्य आपल्याला प्रेरित करते. तार्किक विचाराकडे विद्यार्थ्यांच्या आत्मनिर्भरतेवर आणि विज्ञानातील यशस्स्वितेवर प्रभाव टाकणारा एक प्राथमिक घटक म्हणूनही पाहिले जाते.

तार्किक विचार या कौशल्याची व्यवहारातील अभिव्यक्ती

हे कौशल्य आत्मसात केलेली व्यक्ती पुढील गोष्टी करण्यासाठी सक्षम झालेली दिसते.

 • विशिष्ट समस्या किंवा अडचण ओळखणे, त्याचे वर्णन करणे आणि स्पष्टीकरण करणे
 • युक्तिवादातील पुरावे आणि कारणे शोधून काढणे.
 • युक्तिवादाची सूत्रबद्ध रचना करणे.
 • विषयाच्या मजूकराचे त्याच्या घटक प्रभावीपणे वर्गीकरण करणे.
 • एखादी परिस्थिती / माहितीच्या वेगवेगळ्या पैलूमधील परस्परसंबंध ओळखणे
 • संपूर्ण दृश्यातील प्रत्येक वास्तविक माहितीचे असलेले योगदान ओळखणे आणि त्याचे वर्णन करणे
 • एखाद्या युक्तिवादातील सर्व गृहीतकांना ओळखणे आणि त्यांचा सारांश मांडणे.
 • पुराव्याच्या स्रोताचा दर्जा आणि विश्वसनीयता यांची योग्यता पारखणे.

इतर भाषांतील समानार्थी शब्द

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Decision Making is the ability to choose between two or more...

Learn more

Self-Esteem is our sense of our own value or worth, or...

Learn more

Compassion is our ability to feel for others when they are...

Learn more

Adaptability is the ability to modify our thoughts and behaviour to...

Learn more

Problem Solving is the ability to seek, identify and define the...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ngaihtuahna fing

Ngaihtuahna fing (Logical Thinking) chu kan thil tawn ngai loh leh hmachhawn ngai loh kan tawn pawh a hriatthiam theihna hi a ni. Logic kan tih hi thil a lan dan piah lam a chipchiar zawk a zir a, a nihna tak hriatchhuah theih nan a, chhan leh vang te hun bik leh riruang tuk sa  a kalphung siam bik (method) hman a ni a. Number chhut thiam, awmze nei taka harsatna sut kian, thil inthlauhna chhut thiam leh thliar thiam te, kaihkawp thiam, ngaihruat leh tehkhin thiam te a keng tel a. Ngaihtuahna fing kan tih chu harsatna te mumal leh fumfe zawk a chinfel thiamna chahbi pakhat a ngaih a ni bawk.

Ngaihtuahna Fing (Logical Thinking) hi kan nitin nun a harsatna kan hneh theih nan a hman tlak tak a ni a. Harsatna kan tawh changin chipchiar tak leh remhre tak a thil ngaihtuah theihna min pe a. He skill hi Naupang te finna leh Science lam a an theihna phochhuak thei tu pawimawh ber ni a ngaih a ni bawk.

Ngaihtuahna fing hman chhuah dan

Miin heng te hi a lan chhuah tir thei tur a ni:

 • Harsatna chiang taka hriat a, hrilhfiah thiam.
 • Inhnialna ah finfiahna leh chhan leh vang mumal tak pho chhuah
 • Ngaihdan hrang awm thei thil phochchuah thiam
 • A thu hlawm ken atanga a chhung thu pawimawh phel darh thiam
 • Thil chi hrang hrang lo thleng /tul pawimawh  te a in kungkaih theih dan thliar thiam
 • A thu mum in a tum hriatchian leh nemngheh thiam nan a a zavaia khaikhawm te
 • Ngaihtuah chik ngai thil ah ngaihruatna awm thei te zir chian
 • Fiahna awm theite a rintlak dan leh in nghahna tlak a nih leh nih loh zirchian

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Insumtheihna (Delayed Gratification) chu khuarei a hlu zawk leh lawmna tur zawk min hlawhchhuah tir thei tur beiseina avanga hun rei lo te chhung chauh nawmna

Learn more

Ngaihtuahna her rem thiam (Cognitive flexibility) kan tih hian kan thil ngaituah dan leh nunphung te, kan chhehvel boruak a zir

Learn more

Tum ram thleng tura hmalak (Agency) chuan dona leh harsatna karah pawh kan tum ram thleng thei tura hma kan lak ngamna hi a kawk a.

Learn more

ICT hman thiamna (ICT Literacy) chu tunlai khawvel mil zela chhawrtlak ni tura digital khawl thil, inbiakpawhna hmanrua leh inthlunzawmna hman tangkai thiamna

Learn more

Ngaihtuahna thunun (Metacognition) chu mahni rilru in hriatchian a, kan hriat chin leh hriat loh chin te chhinchhiah a, kan rilru kalhmang feltak neih hi a ni a. Kan chezia leh

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

तर्कसंगत सोच

अपरिचित स्थितियों तथा समस्या परिदृश्यों को अच्छी तरह से समझने के लिए तर्क का सही प्रयोग करना ही तर्कसंगत सोच कौशल है तर्क एक ऐसी पद्धति है, जो कारण आधारिक, संरचनात्मक और क्रमिक है और जानकारी को छोटेछोटे भागों में विभाजित कर एक निष्पक्ष समझ का विकास करती है सही अंको का इस्तेमाल, समस्या का वैज्ञानिक निदान, विभिन्नताओं की पहचान वर्गीकरण, सामान्यीकरण, परिकल्पना और जानकारी को सम्मिलत करना आदि तर्कसंगत विचारधारा कौशल में शामिल है तर्कसंगत विचारधारा कौशल समस्या का समाधान करनेवाला महत्वपूर्ण घटक है

दैनिक जीवन की बाधाओं पर काबू पाने के लिए यह कौशल आवश्यक है समस्या का सामना करते समय यह कौशल हमें गंभीरता से तथा रचनात्मक दृष्टि से सोचना सिखाता है   यह कौशल विज्ञान के क्षेत्र में किसी विद्यार्थी की आत्मनिर्भरता और उपलब्धियों पर असर डालता  है

तर्कसंगत सोच इस कौशल के व्यवहार में

व्यक्ति यह करने में सक्षम हो सकेगा :
• किसी खास समस्या या मुद्दों को पहचान कर वर्णित या स्पष्ट कर पाएगा ।
• बहस में सबूत / प्रमाण तथा कारणों को प्रस्तुत कर पाना ।
• बहस की तैयारी कर सकेगा ।
• विषय वस्तु को उसके प्रमुख भागों में प्रभावशाली रूप में अलग कर पाएगा ।
• स्थिति के अलग घटकों या जानकारी के आपसी संबंधों को पहचान पाएगा ।
• किसी भी पहलू के सत्य को परिपूर्णता के स्तर पर पहचानकर वर्णित कर पाएगा ।
• बहस में मान्यताओं को पहचानकर संक्षेप में प्रस्तुत कर पाएगा ।
• प्रमाणों / संबूतों के बिना गुणवत्ता और विश्वासनीयता तक पहुँच पाएगा ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

सामान्य ध्येय की पूर्ति के लिए नेतृत्व करने का कौशल लोगों के समूह को संगठित कर प्रेरित करता है l यह निष्पक्ष एवं जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार कर लोगों का विश्वास एवं आदर अर्जित करने तथा दूसरों की

Learn more

इसमें भविष्य में मिलने वाले लाभ की आशा में तत्काल लाभ को स्थगित करने की क्षमता है। यह क्षमता भावनात्मक पहलू की अपेक्षा बौद्धिक पहलू से ज्यादा सम्बंधित है। बाद में मिलने वाले लाभ की आशा में

Learn more

तनाव प्रबंधन एक ऐसी योग्यता है जो हमें अपने जीवन के तनाव को पहचानने, एवं उनका सामना करने, स्वीकार करने में मदद करती है। यह योग्यता तनावों का मूल (स्रोत) तथा उसका हमारे जीवन पर प्रभाव

Learn more

द्वन्द्व समाधान एक ऐसी क्षमता है जो जब दो या अधिक व्यक्तियों में या समूह में असहमति, परस्पर विरोध हो, तब यह योग्यता की स्थिति में निर्माण संघर्ष या झगड़े का समाधान प्रस्तुत करती है। उनकी

Learn more

संज्ञानात्मक लचीलापन परिवेश में आने वाली नई स्थितियों का सामना करने के लिए अपने सोचने का प्रक्रिया एवं व्यवहार को उपयुक्त रूप से अनुकूलित करने की योग्यता है । इसमें नई परिस्थिति को संबोधित

Learn more
Home
Events
Contact
Media