Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Metacognition

noun | [ met-uh-kog-nish-uhn ]

Metacognition is the ability to understand our own thinking, recognise what we know and what we do not know, and organise our thinking processes accordingly. It refers to a set of processes we use to monitor ongoing thoughts so as to effectively control our own behaviour. It also includes our ability to monitor, regulate and control our own activities concerning learning and take effective responsibility for our own learning.

Metacognition plays an important role in essentially all cognitive tasks, from everyday behaviours and problem solving to expert performance in the various disciplines.

Metacognition In Action

The person is able to:

 • Reflect on their own thoughts and behaviour.
 • Reflect and identify what they know and do not know about a subject.
 • Think and plan on how to approach a learning task.
 • Identify distractions while working on a task.
 • Evaluate their progress toward the completion of a task.
 • Use appropriate skills and strategies to solve a problem.
 • Self-assess and self-correct in response to the self-assessment.
 • Develop greater awareness of their actions and the effects of the same on others and the environment.
 • Exhibit maturity in accepting their own limits to change.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Decision Making is the ability to choose between two or more...

Learn more

Ecological Literacy refers to an understanding of our natural ecosystems and...

Learn more

Perspective Taking is the ability to imagine and understand a situation...

Learn more

Self-Compassion is the ability to practise kindness and acceptance towards ourselves,...

Learn more

Curiosity is the ability to apply a sense of wonder and...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Metacognition

noun | [ met-uh-kog-nish-uhn ]

Metacognition is the ability to understand our own thinking, recognise what we know and what we do not know, and organise our thinking processes accordingly. It refers to a set of processes we use to monitor ongoing thoughts so as to effectively control our own behaviour. It also includes our ability to monitor, regulate and control our own activities concerning learning and take effective responsibility for our own learning.

Metacognition plays an important role in essentially all cognitive tasks, from everyday behaviours and problem solving to expert performance in the various disciplines.

Metacognition In Action

The person is able to:

 • Reflect on their own thoughts and behaviour.
 • Reflect and identify what they know and do not know about a subject.
 • Think and plan on how to approach a learning task.
 • Identify distractions while working on a task.
 • Evaluate their progress toward the completion of a task.
 • Use appropriate skills and strategies to solve a problem.
 • Self-assess and self-correct in response to the self-assessment.
 • Develop greater awareness of their actions and the effects of the same on others and the environment.
 • Exhibit maturity in accepting their own limits to change.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Perspective Taking is the ability to imagine and understand a situation...

Learn more

Initiative is the ability that motivates us to independently engage with ideas, people, and experiences with enthusiasm

Learn more

Ecological Literacy refers to an understanding of our natural ecosystems and...

Learn more

Coping with Stress is the ability to acknowledge and accept the...

Learn more

Transformational Entrepreneurship is the ability to create innovative solutions that enable...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

आकलनविषयक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास

आपली स्वतःची विचार करण्याची क्षमता समजून घेण्याची, आपल्याला काय माहित आहे आणि आपल्याला काय माहित नाही, हे ओळखण्याची आणि त्यानुसार आपल्या वैचारिक प्रक्रियेचे संयोजन करण्याची क्षमता म्हणजे आकलनविषयक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास होय. याचा संदर्भ अशा प्रक्रियांच्या संचासाठी दिला जातो ज्याचा आपण सातत्याने सुरू असणाऱ्या विचारांवर देखरेख करण्यासाठी वापर करतो ज्यातून आपण आपल्या स्वतःच्या वर्तणूकीचे प्रभावीपणे नियंत्रण करत असतो. यात आपल्या स्वतःच्या शिकण्याची प्रभावीपणे जबाबदारी घेणे आणि शिकण्याच्या संदर्भातील आपण करत असलेल्या उपक्रमांविषयक देखरेखीच्या, नियमनाच्या आणि नियंत्रणाच्या आपल्या क्षमतांचासुद्धा यात समावेश असतो.

अत्यंत अत्यावश्यक पातळीवर आकलनविषयक नेमून दिलेल्या सर्व कार्यात, अगदी दैनंदिन वर्तणूक आणि समस्येवर उपाययोजना करण्यापासून विविध शाखांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यापर्यंत सर्व ठिकाणी आकलनविषयक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास या क्षमतेची एक महत्त्वाची भूमिका असते.

आकलनविषयक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास या कौशल्याची व्यवहारातील अभिव्यक्ती

हे कौशल्य आत्मसात केलेली व्यक्ती पुढील गोष्टी करण्यासाठी सक्षम झालेली दिसते.

 • त्यांचे स्वतःचे विचार आणि वर्तणूक यावर मनन करणे.
 • त्यांना एखाद्या विषयाबद्दल जे काही माहित आहे आणि माहित नाही, ते ओळखणे आणि त्यावर मनन करणे.
 • शिकण्याच्या नेमून दिलेल्या कार्याला कशाप्रकारे हाताळावे यावर विचार करणे आणि त्याबद्दल नियोजन करणे.
 • एका नेमून दिलेल्या कार्यावर काम करत असताना लक्ष विचलित करणाऱ्या गोष्टी ओळखणे.
 • नेमून दिलेले कार्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे.
 • समस्या सोडवण्यासाठी साजेशा कौशल्यांचा आणि धोरणांचा वापर करणे.
 • स्वतःचे मूल्यनिर्धारण करण्याच्या प्रयत्नात स्वतःचे मूल्यांकन करणे आणि स्वतःत सुधारणा होण्यासाठी बदल करणे.
 • आपल्या कृतींबद्दल जास्तीतजास्त जागरुकता बाळगणे आणि आपल्या कृतींच्या इतरांवर आणि वातावरणावर होणाऱ्या परीणामांविषयीसुद्धा जास्तीतजास्त जागरुकता विकसित करणे.
 • स्वतःमध्ये बदल करण्याची आणि आपल्या स्वतःच्या जाणवलेल्या मर्यादा स्वीकारण्याची प्रगल्भता दर्शवणे.

इतर भाषांतील समानार्थी शब्द

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Decision Making is the ability to choose between two or more...

Learn more

Media Literacy is the ability to critically understand, analyse and interpret...

Learn more

Logical Thinking is the ability to apply logic to better understand...

Learn more

Information Synthesis is the ability to gather, analyze and evaluate information...

Learn more

Ecological Literacy refers to an understanding of our natural ecosystems and...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ngaihtuahna thunun

Ngaihtuahna thunun (Metacognition) chu mahni rilru in hriatchian a, kan hriat chin leh hriat loh chin te chhinchhiah a, kan rilru kalhmang feltak neih hi a ni a. Kan chezia leh nunphung thunun tur a kan ngaihtuahna kal lai kan kawih her dan hmang te a huam tel bawk a. Kan zirna nen a inkungkaih zawng a kan hmalak dan kawng hrang hrang te, kan zirna kawng a mawhphurhna kan kenkawh dan te a huam tel bawk a ni.

Ngaihtuahna thunun (Metacognition) hian thluak hman ngaihna hna peng hrang hrang te, kan nitin hun hmanna leh kan harsatna hmachhawn dan atanga kan thil tihna kawng tinreng a thiam tak a kan puitlin theih nan hmun pawimawh tak a chang a ni.

Ngaihtuahna thunun hman chhuah dan

Miin hengte hi a zawm thei tur a ni :

 • Mahni ngaihtuahna leh chetphung awm dan thlirlet thiam
 • Thu mum awm sa ah hriat chin leh hriat loh chin te bihchiang a in enlet
 • Zirna peng hrang hrang te hmachhawn nan a ngaihtuah lawk leh ruahmanna siam
 • Hnathawh kal lai a min chimbuai thei thil thliar hran
 • Tih tur zawh fel hma a an hmasawnna te thlir let
 • Harsatna chinfel nan a skills hman tlak leh kalhmang tha hman tangkai
 • Mahni thlen chin a chiang tur a inbihchian a in siam that
 • Kan chet dan in midang te leh kan chhehvel a nghawng dan te ngaihtuah chian
 • Mahni inthlak danglam kawng ah puitling taka mahni phak tawk chin pawmthiam.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Thiam tura inzir (Learning to Learn) chu kan thiamna chher zelna atan hun leh tul pawimawh a thlen thulh a in siam rem a zir chhun zawm zelna hi a ni a. Kan zirna

Learn more

Chik taka ngaihtuah (Analytical thinking) kan tih chu kan thil hmuh leh hriat/tawn te chipchiar taka zir chiang a, chip nawi neuh neuh tawh hnu a

Learn more

ICT hman thiamna (ICT Literacy) chu tunlai khawvel mil zela chhawrtlak ni tura digital khawl thil, inbiakpawhna hmanrua leh inthlunzawmna hman tangkai thiamna

Learn more

Rilru sukthlek thunun (Emotional Regulation) chu mahni rilru hriatchian leh hriatthiam te, pawm thiam a, hun harsa tawn tawh pawh a rilru let but tur thunun

Learn more

Thutlukna siamthiam (Decision Making) chu duhthlan tur kawng hnih emaw a aia tam inkar a duh thlan thiamna hi a ni a. Kan duhthlanna in a nghawng tha leh tha lo

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

अनुभूति से परे सोचना

यह कौशल हमें अपनी सोच को समझने की योग्यता है कि हम क्या जानते है व क्या नहीं जानते हुए उनसे  पहचान करवाती है और उसके अनुसार हमारी सोच प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। यह प्रक्रियाों के समूह को इंगित करती है जो  हमारे विचारों पर नजर रखती है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार को प्रभावशाली ढंग से अनियंत्रित करते है इसमे हमारी अपनी सीखने से सम्बन्धित गतिविधियों की निगरानी करना, नियमन तथा नियंत्रित करने के साथ अपने स्वयं के सीखने की प्रभावी रूप से जिम्मेदारी लेने की योग्यता भी शामिल है।

यह कौशल हमारे सारे संज्ञानात्मक कार्य जैसे हमारा दैनिक  व्यवहार / बर्ताव, समस्या समाधान करना आदि में महत्तवपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुभूति से परे सोचना इस कौशल के व्यवहार में

व्यक्ति यह करने में सक्षम हो सकेगा :
• अपने विचार तथा व्यवहार पर चिंतन करना।
• किसी विषय के बारे में क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं इसको पहचानकर चिंतन करना।
• सीखे हुए कार्य के प्रति किस तरह दृष्टिकोण रखना है इस पर सोच समझ कर योजना बनाना।
• कार्य के दौरान आनेवाली बाधाओं को पहचानना।
• किसी कार्य की पूर्णता की ओर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना ।
• समस्या का समाधान करने के लिए उचित नीतियों एवं कौशलो का उपयोग करना।
• स्व-मूल्यांकन के लिए स्व-आकलन और आत्मसुधार करना ।
• अपने कार्यो का दूसरों पर या परिवेश पर होनेवाले असर और उसके परिणामों के प्रति जागरूक होना ।
• बदलाव के लिए स्वयं की सीमाओं को स्वीकारते हुए परिपक्वता का प्रदर्शन करना।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

स्व - प्रभावकारिता अपनी क्षमताओं और  योग्यताओं पर वह विश्वास है, जो हमें चुनौतियों का सामना कर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सहायक है। यह हमारी प्रेरणा, व्यवहार और सामाजिक वातावरण पर

Learn more

मीडिया साक्षरता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामाग्री को गहनता से समझने, विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने की योग्यता है । इसम विभिन्न रुप में मीडिया सामग्री तक पहुंचने, उपयोग करने और यह

Learn more

कठिन भावनाओं का अनुभव करते समय यह क्षमता हमें अपनी भावनाओं को समझने, स्वीकार करने और आवेगपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करना सिखाती है। समय / लक्ष एवं परिस्थिति के अनुसार यह क्षमता हमारी

Learn more

सामान्य ध्येय की पूर्ति के लिए नेतृत्व करने का कौशल लोगों के समूह को संगठित कर प्रेरित करता है l यह निष्पक्ष एवं जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार कर लोगों का विश्वास एवं आदर अर्जित करने तथा दूसरों की

Learn more

सृजनात्मक सोच एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा विविध विचारों का निर्माण, मूल्यांकन तथा सुधार में व्यस्त रहने की योग्यता है । जिसके द्वारा मौलिक एवं प्रभावशाली समाधान, जान में वृद्धि तथा विचारों की

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

લાગણીઓથી આગળ વિચારવું

મેટાકોગ્નિશન એ આપણી પોતાની વિચારસરણીને સમજવાની ક્ષમતા છે, આપણે શું જાણીએ છીએ અને શું નથી જાણતા તે ઓળખવાની ક્ષમતા છે અને તે મુજબ આપણી વિચાર પ્રક્રિયાઓને ગોઠવવાની ક્ષમતા છે. તેનો અર્થ એ છે કે આપણે આપણી પોતાની વર્તણૂકને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરવા માટે અને ગતિશીલ વિચારોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ . તેમાં શીખવાની આપણી પોતાની પ્રવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ, નિયમન અને નિયંત્રણ કરવાની અને આપણા પોતાના શિક્ષણ માટે અસરકારક જવાબદારી લેવાની ક્ષમતાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

લાગણીઓથી આગળ વિચારવું આવશ્યકપણે તમામ જ્ઞાનાત્મક કાર્યોમાં મહત્વની ભૂમિકા ધરાવે છે, રોજીંદી વર્તણૂકોથી લઈને સમસ્યા ઉકેલવાની વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાની લાગણીઓથી આગળ આવશ્યકપણે વિચારવાની તે તમામ કાર્યોમાં મહત્વનું છે.

લાગણીઓથી આગળ વિચારવું ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

વ્યક્તિ નીચેની બાબતો કરી શકશે:
● પોતાના વિચારો અને વર્તનનું અવલોકન અને તેના પર ચિંતન કરી શકશે.
● કોઈ વિષય વિશે તેઓ શું જાણે છે અને શું નથી જાણતા તે ઓળખી શકશે.
● કાર્યો શીખવાનો પ્રયાસ કેવી રીતે કરવો તેની યોજના બનાવી શકશે.
● કાર્ય પર કામ કરતી વખતે વિક્ષેપોને ઓળખવામાં સક્ષમ હશે.
● કાર્ય પૂર્ણ કરવા તરફ તેમની પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન કરી શકશે.
● સમસ્યાના ઉકેલ માટે યોગ્ય કુશળતા અને વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે.
● સ્વ-મૂલ્યાંકન પરીક્ષણોના જવાબમાં પોતાનું મૂલ્યાંકન કરી શકશે અને સુધારી શકશે.
● તેમની ક્રિયાઓ અને અન્ય લોકો અને પર્યાવરણ પર તેની અસરો વિશે વધુ જાગૃતિ વિકસાવવામાં સક્ષમ થઈ શકશે.
● બદલવા માટે પોતાની મર્યાદાઓની સ્વીકૃતિ પ્રદર્શિત કરી શકશે.

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

સહાનુભૂતિ એ ભાવનાત્મક રીતે સમજવાની ક્ષમતા છે કે અન્ય લોકો શું અનુભવે છે, પરિસ્થિતિને તેમના દૃષ્ટિકોણ અને સંદર્ભથી જોવે છે , તેમની જગ્યાએ આપણી જાતને કલ્પના કરી અને યોગ્ય રીતે પ્રતિસાદ આપે છે.

Learn more

જિજ્ઞાસા એ અજાયબીની ભાવના લાગુ કરવાની ક્ષમતા છે અને મૂર્ત પુરસ્કારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના કંઈક શીખવાની અથવા જાણવાની ઇચ્છાને લાગુ કરવાની ક્ષમતા છે. તે માહિતીના અંતરને ઓળખવા અને તેને પુર્ણ કરવાની આંતરિક રીતે પ્રેરિત ઇચ્છા સાથે પણ સંબંધિત છે.

Learn more

સ્વ-કરુણા એ પોતાના પ્રત્યે દયા અને સ્વીકૃતિનો અભ્યાસ કરવાની ક્ષમતા છે, ખાસ કરીને જ્યારે આપણે નિષ્ફળ જઈએ અથવા અપૂરતું અનુભવીએ. તેમાં આપણી સામાન્ય માનવતાની ઓળખ અને સ્વીકારવું કે આપણે બીજા બધાની જેમ, ખામીયુક્ત અને અપૂર્ણ વ્યક્તિઓ છીએ તે શામેલ છે.

Learn more

અનુકૂલનક્ષમતા એ અનિશ્ચિતતા, નવી માહિતી, સંજોગો અથવા લોકોને અસરકારક રીતે પ્રતિસાદ આપવા માટે આપણા વિચારો અને વર્તનમાં ફેરફાર કરવાની ક્ષમતા છે. કાર્ય પ્રવૃતિઓ અને ઉદ્દેશ્યોને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની નવી રીતો શીખવાની ઈચ્છા તેમાં સમાયેલી છે.

Learn more

પહેલ એ સ્વતંત્ર રીતે પગલાં લેવાની, સાધનસંપન્ન બનવાની ક્ષમતા છે અને જરૂર પડ્યે ક્રિયાનો નવો માર્ગ રજૂ કરવાની ક્ષમતા છે. તે સ્વતંત્ર રીતે વિચારો, લોકો અને અનુભવો સાથે ઉત્સાહ સાથે જોડાવાની ક્ષમતા છે.

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

బౌద్ధిక జ్ఞానం

బౌద్ధిక జ్ఞానం అంటే మన స్వంత ఆలోచనను అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యం, మనకు తెలిసిన మరియు మనకు తెలియని వాటిని గుర్తించగల సామర్థ్యం మరియు తదనుగుణంగా మన ఆలోచనా ప్రక్రియలను నిర్వహించగల సామర్థ్యం. మన స్వంత ప్రవర్తనను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి కొనసాగుతున్న ఆలోచనలను పర్యవేక్షించడానికి మేము ఉపయోగించే ప్రక్రియల సమితి అని దీని అర్థం. అభ్యాసానికి సంబంధించి మన స్వంత కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం, నియంత్రించడం మరియు నియంత్రించడం మరియు మన స్వంత అభ్యాసానికి సమర్థవంతమైన బాధ్యత వహించడం వంటి మా సామర్థ్యాన్ని కూడా ఇది కలిగి ఉంటుంది.

బౌద్ధిక జ్ఞానం అనేది రోజువారీ ప్రవర్తనల నుండి మరియు సమస్య పరిష్కారం నుండి వివిధ విభాగాలలో వాంఛనీయ పనితీరు వరకు అన్ని అభిజ్ఞా పనులలో ముఖ్యమైన పాత్రను కలిగి ఉంది.

బౌద్ధిక జ్ఞానం ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

ఆచరణలో బౌద్ధిక జ్ఞానం (కొన్ని కీలక సూచికలు)

బౌద్ధిక జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఈ క్రింది వాటిని చేయగలడు:

 • వారి స్వంత ఆలోచనలు మరియు ప్రవర్తనను గమనించడం ఇంకా తదనుగుణంగా ప్రతిస్పందించడం.
 • ఒక విషయం గురించి వారికి ఏమి తెలుసు, ఏమి తెలియదు అని గుర్తించగలరు.
 • నేర్చుకునే పనిని ఎలా చేరుకోవాలో ప్రణాళిక రచించగలరు.
 • ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు కలిగే అవాంతరాలను గుర్తించగలరు.
 • ఒక పనిని పూర్తి చేసే దిశగా వారి పురోగతిని అంచనా వేయగలరు.
 • సమస్యను పరిష్కరించడానికి తగిన నైపుణ్యాలు మరియు వ్యూహాలను ఉపయోగించగలరు.
 • స్వీయ-అంచనా పరీక్షలకు ప్రతిస్పందనగా తమను తాము అంచనా వేసుకోవడం, సరిదిద్దుకోవడం.
 • పూర్తి అవగాహనతో వారు తీసుకున్న చర్యలు, అవే విషయాల పట్ల ఇతరుల అభిప్రాయాలు, పర్యావరణంపై ప్రభావం చూపడం గురించి మరింత అవగాహన పెంచుకోగలరు.
 • మార్పు కోసం వారి స్వంత పరిమితులకు మించి అంగీకారాన్ని తెలుపగలరు..

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

లక్ష్యాలను సాధించడానికి, సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి అందుబాటులో ఉన్న వనరులను చక్కగా

Learn more

విమర్శనాత్మక థింకింగ్ అనేది నమ్మదగిన సాక్ష్యం మరియు తర్కం

Learn more

స్వీయ-సమర్థత అనేది మన ముందున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవటానికి మరియు ఒక పనిని విజయవంతంగా పూర్తి

Learn more

ప్రణాళిక అనేది ఒక పని చేయడానికి లేదా నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉత్తమమైన మార్గాన్ని ముందుగా

Learn more

స్వీయ-కరుణ అనేది తమ పట్ల దయ మరియు అంగీకారాన్ని అభ్యసించే సామర్థ్యం, ప్రత్యేకించి మనం విఫలమైనప్పుడు

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ

ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ (ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ)

ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
 • ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
 • ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ।
 • ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਫਲਤਾ, ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Learn more

ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ

Learn more

ਬੋਧਾਤਮਕ ਲਚਕਤਾ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ

Learn more

ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ।

Learn more

ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਸੰਰਚਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು

ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಕೌಶಲವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ
(ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು)

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುವುದು:

 • ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವುದು 
 • ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು 
 • ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವುದು 
 • ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು 
 • ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವೆಡೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವುದು 
 • ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು 
 • ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು  
 • ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇತರರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು 
 • ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ಅವಿರತ ಯತ್ನ ಕೌಶಲವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಅದರಿಂದ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಬೌದ್ಧಿಕ ನಮ್ಯತೆಯು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಕೌಶಲವು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು,

Learn more

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಂಕಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more
Home
Events
Contact
Media